DƯỠNG TÂM AN

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

- Xông hơi Jimjibang

- Ngâm bồn thảo mộc thư giãn

- Tẩy, ủ sáng da toàn thân

- Massage thư thái (nến)

- Dùng trà thảo mộc dưỡng sinh

Thời gian: 180 phút

Chi phí: 990.000 VN