Padma

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Padma

Padma trong tiếng Phạn cổ nghĩa là "Hoa Sen", là loài hoa biểu tượng cho sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên. Nhắc tới hoa sen, người ta thường nghĩ ngay đến sự thanh tịnh trong tâm hồn.