Padma Package - Năng lượng & Tái tạo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Padma Khí huyết - Vitality Padma

  Padma Khí huyết - Vitality Padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:25:19 AM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khỏe mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable.)

  Thời gian và giá (Time and Price)

  60 phút 400.000 vnd

  - 90 phút 500.000 vnd

  - 120 phút 600.000 vnd

   

  ... Xem chi tiết

 • Padma Năng Lượng - energy padma

  Padma Năng Lượng - energy padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:28:28 AM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khỏe mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable.)

  Thời gian và Giá (Time and Price)

  75 phút 550.000 vnd

  - 90 phút 650.000 vnd

  - 120 phút 750.000 vnd

  ... Xem chi tiết

 • Padma Tái Tạo - Padma Regeneration ((Hai kỹ thuật viên/ Two technicians working together)

  Padma Tái Tạo - Padma Regeneration ((Hai kỹ thuật viên/ Two technicians working together)

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:34:47 AM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khỏe mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable.)

  Thời gian và giá (Time and Price)

  60 phút 850.000 vnd

  - 75 phút 950.000 vnd

  - 90 phút 1.050.000 vnd

  ... Xem chi tiết

 • Detox Đại Tràng Padma - Colon Detox Padma

  Detox Đại Tràng Padma - Colon Detox Padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:47:22 AM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khỏe mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable.)

  Thời gian và Giá (Time and Price)

  - 60 phút 2.200.000 vnd

  - 90 phút 3.200.000 vnd

  ... Xem chi tiết