Padma Member - Ưu đãi và tiện ích

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • PADMA PLATINUM

  PADMA PLATINUM

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 11:36:15 AM

  - 100% phòng VIP; Chọn KTV.

  - 01 Padma Signature/ tháng; 01 Padma Beauty/ tháng.

  - Hưởng các đặc quyền ưu đãi đặc biệt.

  - 12 tháng: 12.000.000 vnđ

  ENGLISH BELOW

  - 100% VIP rooms; Choose KTV.

  - 01 Padma Signature/month; 01 Padma Beauty/month.

  - Enjoy special privileges.

  - 12 months: 12,000,000 VND

  ... Xem chi tiết

 • PADMA GOLD

  PADMA GOLD

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 11:38:17 AM

  - Giảm 50% phòng VIP; Chọn KTV.

  - 01 Padma Helth/ tháng; 01 Padma Beauty/ tháng.

  - Giảm 30% giá dịch vụ niêm yết.

  - 12 Tháng: 6.000.000 VNĐ

  ENGLISH BELOW

  - 50% discount on VIP rooms

  - Choose KTV.

  - 01 Padma Health/month; 01 Padma Beauty/month.

  - 30% discount on listed service prices.

  - 12 Months: 6,000,000 VND

   

  ... Xem chi tiết

 • PADMA OWNER

  PADMA OWNER

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 11:39:30 AM

  - Giảm 50% phòng VIP; Chọn KTV.

  - 01 Padma Beauty/ tháng.

  - Giảm 50% giá dịch vụ niêm yết.

  - 12 Tháng: 6.000.00 vnđ

  ENGLISH BELOW

  - 50% discount on VIP rooms; Choose KTV.

  - 01 Padma Beauty/month.

  - 50% discount on listed service prices.

  - 12 Months: 6,000.00 VND

  ... Xem chi tiết