Padma Health - Thư giãn & khoẻ mạnh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • Padma cổ truyền - Traditional Oriental Padma

  Padma cổ truyền - Traditional Oriental Padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/27/2024 1:38:20 PM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khoẻ mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable).

  Thời gian và giá (Time and Price)

  - 60 phút: 300,000 vnđ

  - 90 phút: 450.000 vnđ

  - 120 phút: 550.000 vnđ

  ... Xem chi tiết

 • Trị liệu Padma cổ truyền - Intensive Oriental Therapy Padma

  Trị liệu Padma cổ truyền - Intensive Oriental Therapy Padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:13:11 AM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khoẻ mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  - Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable.

  Thời gian và giá (Time and Price)

  - 75 phút: 450,000 vnđ

  - 90 phút: 550,000 vnđ

  - 120 phút: 650,000 vnđ

  ... Xem chi tiết

 • Trị liệu Padma chuyên khoa - specialized therapy padma

  Trị liệu Padma chuyên khoa - specialized therapy padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:14:20 AM

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khoẻ mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable)

  - Trị liệu giãn cơ, ấn huyệt chuyên sâu từng bộ phận cơ thể

  (Intensive muscle relaxation therapy solutions for each body part)

  Thời gian và giá (Time and Price)

  * Vùng đầu (Headache Treatment Therapy)

  - 30 phút: 280.000 vnd

  - 50 phút: 450.000 vnd

  - 75 phút: 550.000 vnd

  * Vai Cổ Gáy (Neck and Shoulder Therapy)

  - 30 phút; 280.000 vnd

  - 60 phút: 480.000 vnd

  - 75 phút 550.000 vnd

  * Thắt Lưng Hồng (Hip Lumbar Therapy)

  - 30 phút: 280.000 vnd

  - 60 phút: 450.000 vnd

  - 75 phút: 550.000 vnd

  * Chân, Bắp chân, Tay (Foot, Calves, Arms Therapy)

  - 55 phút: 350.000 vnd

  - 75 phút: 550.000 vnd

  - 90 phút: 650.000 vnd

   

   

   

   

  ... Xem chi tiết

 • Trị liệu Padma toàn thân - Specialized Therapy Padma

  Trị liệu Padma toàn thân - Specialized Therapy Padma

  PADMA SPA & THERAPY 6/26/2024 10:18:08 AM

  - Hai kỹ thuật viên cùng làm (Two technicians working together)

  - Giải pháp trị liệu giãn cơ chuyên sâu toàn cơ thể (Intensive muscle relaxation therapy solutions for full body.

  Tác dụng (Benefit)

  - Giúp đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Giúp ngủ ngon, khoẻ mạnh, tinh thần thư giãn, dễ chịu.

  (Helps to clear the meridians and blood circulation. Sleep soundly, healthy, mentally relaxed, comfortable)

  - Trị liệu giãn cơ, ấn huyệt chuyên sâu từng bộ phận cơ thể

  (Intensive muscle relaxation therapy solutions for each body part)

  Thời gian và giá (Time and Price)

  60 phút: 750.000 vnd

  - 75 phút: 850.000 vnd

  - 90 phút: 950.000 vnd

  ... Xem chi tiết